Aktuálně

Zápis dětí do MŠ Kameňáček se bude konat 2. až 16. 5. 2020

Zápis pro školní rok 2020/2021 proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ Kameňáček!
Opatření ředitelky MŠ k zápisu pro školní rok 2020/2021
Kritéria pro přijetí do MŠ Kameňáček

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze zaslat datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, nebo osobně vložením do poštovní schránky MŠ Kameňáček. K vyplněné žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte a doložte řádné očkování dítěte nebo čestné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu dítěte.

Žádost o přijetí dítěte
Čestné prohlášení o očkování dítěte


Přerušení provozu Mateřské školy Kameňáček od 16. 3. 2020 do odvolání

Ředitelka MŠ rozhodla o přerušení provozu MŠ Kameňáček z důvodu mimořádných preventivních opatření zavedených v České republice v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.

Zobrazit rozhodnutí ředitelky MŠ

Zobrazit starší galerie

Kontakty

Mateřská škola Kameňáček Kamenný Újezd, příspěvková organizace

+420 602 562 731 | +420 723 177 352 | Kamenný Újezd 302, 337 01 Rokycany | IČO 061 70 480


Projekt MATEŘSKÁ  ŠKOLA, NOVOSTAVBA  KAMENNÝ ÚJEZD U ROKYCAN, CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000547 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt MATEŘSKÁ ŠKOLA, NOVOSTAVBA KAMENNÝ ÚJEZD U ROKYCAN, CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000547 je spolufinancován Evropskou unií.Projekty MŠ Kameňáček
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony II.

Hospodaření MŠ Kameňáček
Rozpočet pro rok 2019 a rozpočtový výhled pro roky 2020 - 2021

Další dokumenty
Školní řád mateřské školy