Evropa čte – čtěte s námi

SPOLUPRÁCE MŠ KAMEŇÁČEK A ZŠ JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ

Mateřská škola Kameňáček Kamenný Újezd je jednotřídní mateřská škola, kam v tuto chvíli dochází 28 dětí ve věku od 3 do 6 let.

Třída 5. D ze ZŠ Jižní předměstí Rokycany je parta skvělých čtenářů, na které nemůže paní učitelka Monika Dudová, toho času ředitelka MŠ Kameňáček, zapomenout a často vzpomíná na 3 roky, kdy je velmi ráda učila každý den právě v této škole.

Proto se učitelky MŠ Monika Dudová a Dana Procházková a paní učitelka ZŠ Lenka Hanzlíková s paní asistentkou Jitkou Zíbarovou domluvily na společné akci s názvem EVROPA ČTE DĚTEM. Žáci ze školy si přinesli knížky, které měli rádi jako děti a které jim předčítali jejich nejbližší a které si později četli oni sami. Někdo knihu krátce představil, někdo vyprávěl, proč právě tuhle knihu má tolik rád, a jiný měl připravenu krátkou ukázku a dětem předčítal. Poté se děti z mateřské školy rozešly mezi páťáky, společně si četli, prohlíželi si ilustrace, povídali o knížkách, příbězích i obrázcích.

S velkým dojetím jsem sledovala krásnou spolupráci, milou atmosféru a nevím, zda jsem byla pyšná více na své bývalé žáky páťáky, kteří přišli velmi dobře připraveni a velmi citlivě se po celou dobu věnovali dětem, neutíkali od tématu a svědomitě plnili svůj úkol, anebo na naše současné děti ze školky. Ty práce s velkými kamarády naprosto pohltila, že zapomněly i na zlobení.

Po skupinové práci děti malovaly ilustrace ke knihám, které si četly a prohlížely, a školáci jim byli dobrými průvodci. Komunikační kruh na závěr a společné sdílení bylo zábavné i dojemné. Ti malí projevovali čistou radost, vtip i okamžitou důvěru. Ti starší hodnotili práci s poznáním a téměř dospěláckými komentáři. Odůvodňovali pro a proti a byli i nám dospělým téměř vyrovnanými partnery.

Velmi ráda bych poděkovala paní učitelce i paní asistentce za spolupráci a přípravu dětí. Dětem z páté třídy za opravdu zodpovědný a vyvedený výkon, vstřícný a milý přístup a příjemnou návštěvu.

Mgr. Monika Dudová